گمرک

اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری

تشکیل معاونت احیای حقوق عامه و اختیار طرح شکایت به نمایندگی مردم/ تکلیف دستگاه‌ها به بارگذاری مصوبات و بخشنامه‌ها در سایت دیوان مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ اصلاحی؛ تصمیمات و…

شرایط واردات کامیون اعلام شد

شرایط واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرده براساس مصوبه هیات وزیران به گمرک برای اجرا ابلاغ شده است. مهرداد ارونقی- معاون فنی گمرک ایران – در گفت و گو با…
شرایط واردات کامیون
Language