گمرک جمهوری اسلامی

ارز دولتی ملزومات دارویی قطع شد

🔺دکتر سید حیدر محمدی، مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، طی نامه ای که امروز26 اردیبهشت1400 به مدیران عامل شرکت های تولیدکننده و وارد…
Language