کاهش حقوق ورودی گمرکی

حقوق ورودی ۴۴ کالای اساسی یک درصد شد

۱۶۸۳۵۴۵۸۴۳۳۱۱۶۵۱۰۰ (۱) با مصوبه هیات وزیران، حقوق ورودی ۴ درصدی واردات برای ۴۴ کالای اساسی در گروه‌های کالایی شامل گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، ذرت، دانه سویا، کنجاله سویا،…
Language