وزیر جهاد کشاورزی

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

 ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف شود  تمام مشکلات اقتصادی کشور را نمی‌توان در وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی خلاصه کرد  نباید این تصور را داشت که با برداشته شدن ارز ترجیحی،…
Language