وزیر اقتصاد

خاندوزی سخنگوی حوزه اقتصادی دولت شد

رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به فضاسازی رسانه ای و ایجاد جنگ روانی برای بی ثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت‌ها با هدف ناامیدی…
Language