واردات و صادرات کالا

جزئیات پرونده‌های متروکه و قاچاق اموال تملیکی/ ارائه پیشنهاد جدید به دولت برای عرضه داخلی موتور سیکلت و خودروهای رسوبی

سرپرست سازمان امول تملیکی گفت: در انبارهای سازمان در ۳۰ استان, ۱۱ هزار و ۸۶۹ ردیف کالایی وجود دارد که از این تعداد چهار هزار و ۴۳۰ ردیف پرونده مربوط…

سخنگوی وزارت خارجه:

لغو روادید بین عراق و ایران «تا ۴۵ روز» و «مشروط» است این اقدام محدود به اربعین نیست
Language