واردات شکر

واردات شکر به کشور آزاد شد

دانایی دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع قند و شکر: عمده خریدها از هندوستان انجام گرفته است وطبق زمانبندی صورت گرفته کشتی‌های حامل شکر خریداری شده از اواخر خرداد…
Language