واردات سیفی جات

صدور مجوز واردات گوجه فرنگی

گوجهدریافت بنا به نامه واصله از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، صدور مجوز واردات گوجه فرنگی به مقدار 50 هزار تن برای مدت محدود (فقط ماه مبارک رمضان) توسط…
فهرست
Language