نرخ ارز نیمایی

قیمت گذاری واردات موبایل با ارز نیمایی

خاندوزی: وارد کنندگان موبایل که با ارز نیمایی واردات انجام داده اند باید براساس همین نرخ قیمت گذاری کنند و در غیر این صورت تخلف انجام داده اند. https://gomrokkar.com/wp-content/uploads/2023/03/VID_20230307_124444_210.mp4

سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت: مصوبه امروز دولت برای حمایت از صادرات/ واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می کنند

معاون وزیر صمت از مصوبه جدید دولت برای حمایت از صادرات و تسهیل واردات خبر داد و گفت: واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می…
Language