نرخ ارز دولتی

سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت: مصوبه امروز دولت برای حمایت از صادرات/ واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می کنند

معاون وزیر صمت از مصوبه جدید دولت برای حمایت از صادرات و تسهیل واردات خبر داد و گفت: واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می…
Language