مناطق آزاد

اعلام تعرفه

بدنه دیگ زودپز از جنس فولاد زنگ نزن بدون درب و اهرم و دسته و سوپات ذیل ردیف تعرفه 73239390 طبقه بندی می شود.

چگونگی واردات الکل اتانول

در صورت انجام ثبت سفارش قبل از ممنوعیت (17اردیبهشت 99) و تامین ارز ، سازمان غذا و دارو نسبت به تمدید کد IRC جهت ترخیص اقدام نماید
Language