ممنوعیت صادرات خوراک دام و طیور

صادرات خوراک دام و طیور ممنوع شد

سید جمال مدرسی دره،  سرپرست دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی در نامه ای نوشت: با عنایت به واردات مواد اولیه تولید خوراک دام و طیور با…
Language