مشوق مالیاتی

حذف مشوق مالیاتی صادرات فولاد در چین

دولت چین در حال برنامه ریزی حذف مشوق مالیاتی ۶۰ قلم تعرفه گمرکی مرتبط با فولاد است که از ۱۰ آوریل یا حدود ۱ هفته دیگر اجرایی خواهد شد. این…
Language