مرز مشترک

مذارکات تکمیلی ایجاد بازارچه های مشترک مرزی ایران و پاکستان/ فهرست کالاهای قابل مبادله و نقاط مرزی مشخص شود.

با حضور معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، مذاکرات تکمیلی ایجاد بازارچه های مشترک مرزی ایران و پاکستان برگزار شد. به گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت…
Language