مرز ایران و افغانستان

محدویت جدید افغانستان برای تجارت با ایران

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل‌ بین‌المللی سازمان راهداری گفت: طبق سیاست جدید، اگر کامیون ایرانی پس از تخلیه بار خود در افغانستان زودتر از ۲۵روز دیگر مجددا وارد…
Language