مرز ایران و ارمنستان

بازگشایی مسیر تردد ارمنستان

لطیفی سخنگوی گمرک ایران: 🔹مسیر مسدود شده در ارمنستان بازگشایی شد و به کامیون ها و خودروها اجازه تردد داده شد. 🔹بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک مغری ارمنستان و…
Language