محیط زیست

شرط ترخیص کامیون های وارداتی

شرط ترخیص کامیون های وارداتی از محل ثبت سفارش صرفا با سال ساخت 2017 استعلام و اخذ نظر از سازمان محیط زیست خواهد بود. تایید منشا ارز قبل از ترخیص…
فهرست
Language