مجوز صادرات دارو

تولیدکنندگان دارو مجوز صادرات می‌گیرند

وزیر بهداشت: همه تولیدکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی به هر مقدار که تولیدشان افزایش یابد، مجوز صادرات می‌گیرند. https://gomrokkar.com/wp-content/uploads/2023/05/VID_20230506_110303_387.mp4  
Language