مجوز بهداشت

افزایش ۲۱.۵ درصدی صادرات زعفران

دبیر شورای ملی زعفران:صادرات زعفران در ۴ ماه گذشته ۲۱ و نیم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.۷۰ کشور دنیا خریدار زعفران از ایران هستند و…
Language