لوازم خانگی ایرانی

دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران:

۷۰ درصد لوازم خانگی مصرفی کشور ساخت داخل است سامسونگ و ال جی هم در ایران تولید می کنیم  بیشتر قطعات لوازم خانگی کشور، تولید داخل است.  گمرک اجازه واردات…
Language