قیمت دارو

قیمت دارو در جهان

قیمت دارو در جهان قیمت بعضی از دارو ها در جهان را در لیست زیر میتوانید ملاحظه فرمایید: انسولین:انگلیس ٧دلارآمریکا ٩٨دلار اسپری آسم؛کانادا ٢٧دلارآمریکا ٢۴٢دلار انسولین قلمی:نیوزیلند ١۶٩دلارامریکا ۶٨۶دلار بازدید…
Lang