قیمت خودرو

با تعرفه‌ های گمرکی دولت، قیمت خودروهای وارداتی ۲ برابر می شود / وزیر صمت نزدیک به استیضاحش می گوید که برای واردات خودروهای کارکرده دستور حاکمیتی گرفته است

نماینده مجلس :رشیدی کوچی موافق واردات خودروهای کارکرده و صفر هستم به این دلیل که مردم می‌توانند از خودروهایی استفاده کنند که کیفیت و ایمنی قوی‌تر دارد و این باعث…
Language