فاسد شدن کالای اساسی

ماجرای فاسد شدن کالا‌های اساسی در گمرک

معاون فنی گمرک ایران گفت: فاسد شدن کالا‌های اساسی هیچ ارتباطی به دولت سیزدهم ندارد و هر چند ما بار‌ها هشدار داده بودیم، اما توجهی نشد. آقای مهرداد جمال ارونقی افزود:…
Language