ضمانت نامه بانکی

دستورالعمل اخذ ضمانت نامه بانکی ۱۴۰۰

ضمانتنامه حقوق ورودی موضوع ماده ۶ قانون امور گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده جهت واحدهای تولیدی، بازرگانی و فعالان مجاز اقتصادی در سطوح مختلف ۴_۵۹۵۱۹۳۰۷۹۹۳۶۷۳۹۱۸۸۳دریافت
Language