صادر

تردد از مرز مهران ممنوع است

معاون عمرانی استاندار ایلام: تردد زمینی زائران اربعین از مرز مهران ممنوع است و نظارت‌ها در این زمینه تشدید می‌شود. سازمان هواپیمایی کشوری هم گفته: تمامی ۳۰ هزار نفر اعزامی…
Language