صادرات به افغانستان

تحولات اخیر هزینه صادرات به افغانستان را افزایش داده/ دولت تسهیلات ویژه‌ای برای صادرات به افغانستان در نظر بگیرد

🔺حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان: همسایه‌های ایران برای افزایش تجارت با افغانستان، تعرفه‌های ترجیحی در بخش گمرک اعمال می‌کنند؛ اگر پاکستان برای افزایش تجارت با افغانستان…
Language