سازمان جامع تجارت

اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری

تشکیل معاونت احیای حقوق عامه و اختیار طرح شکایت به نمایندگی مردم/ تکلیف دستگاه‌ها به بارگذاری مصوبات و بخشنامه‌ها در سایت دیوان مطابق تبصره ۳ ماده ۱۶ اصلاحی؛ تصمیمات و…

سازمان تجارت جهانی در آستانه فروپاشی

روزنامه لوموند فرانسه: سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۰۸ در مسیر سقوط است. در حال حاضر به دلیل تک‌روی دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین و اختلاف با…
Language