سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی در آستانه فروپاشی

روزنامه لوموند فرانسه: سازمان تجارت جهانی از سال ۲۰۰۸ در مسیر سقوط است. در حال حاضر به دلیل تک‌روی دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین و اختلاف با…
Language