ریزش بورس

ریزش ۷۰۰ واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس امروز با افت ۷۱۳ واحدی در پایان معاملات امروز به عدد یک میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید.
Language