حقوق وردی

افزایش عرضه بر تقاضای ارز در سامانه نیما

🔹رئیس‌کل بانک مرکزی: در حوزه حواله ارزی که متولی آن سامانه نیماست هم اکنون به طور نسبی تعادل خوبی در زمینه عرضه و تقاضا داریم. 🔹برخی روزها شاهدیم که ارز…
Language