ترخیص کالا از تهران، ترخیص کار تهران، ترخیص کالا از سهلان، ترخیص کار سهلان

تضعیف حکمرانی گمرکی از عوامل پیدایش قاچاق

گمرک در دهه‌های اخیر نارسایی‌های متعددی در مدیریت عبور کالا از مرزهای کشور داشته است، اما راه برخورد با این نارسایی‌ها تضعیف حکمرانی گمرکی و تقسیم وظایف آن بین نهادهای…
Language