ترخیص کالا از بوشهر

جلسات رو در رو چگونه باعث نوآوری می شود؟

https://gomrokkar.com/wp-content/uploads/2022/11/4_6035236251328580986.mp4 ?سیزدهمین مقاله از «مجموعه مقالات اقتصادی به زبان ساده» به «جلسات رو در رو چگونه باعث نوآوری می‌شود؟» نوشته دیوید آتکین، کیت چن و آنتون پوپو اختصاص دارد. ?یک…
Language