ترخیص کالا از بندر

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص نشست شورای اقتصاد به ریاست رئیس‌جمهور: در جلسه امروز شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور، بسته مشترک کنترل تورم و رشد تولید شامل ۱۰ محور و برنامه اصلی به تصویب رسید.

از این ۱۰ برنامه اصلی، ۵ برنامه شامل ناترازی بودجه(با ۸اقدام)، ناترازی بانکها(با ۷ اقدام)، کاهش بدهی های دولت(شامل ۶ اقدام)، کاهش ناترازی ارزی(با ۶ اقدام)، مدیریت نقدینگی و انضباط…
Language