ترخیص کار

تحولات اخیر هزینه صادرات به افغانستان را افزایش داده/ دولت تسهیلات ویژه‌ای برای صادرات به افغانستان در نظر بگیرد

🔺حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان: همسایه‌های ایران برای افزایش تجارت با افغانستان، تعرفه‌های ترجیحی در بخش گمرک اعمال می‌کنند؛ اگر پاکستان برای افزایش تجارت با افغانستان…

پوستر روز جهانی گمرک

پوستر روز جهانی گمرک با شعار سال سازمان جهانی گمرک(wco) در سال ۲۰۲۲ ؛ توسعه تحول دیجیتالی در گمرک با پذیرش فرهنگ داده و ایجاد یک محیط پویای داده گمرکی

ابلاغ فهرست کالاهای مشمول جزء ۱۵ بند الف ماده ۹ قانپن۶ مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی نحوه اجرایی نمودن قسمت اخیر تبصره ۱ جزء ۱۷ ماده ۹ قانون مذکور در دو حوزه دارو و تجهیزات پزشکی

واردات تجهیزات پزشکی توسط هیأت امنای صرفه جویی ارزی همچنان از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد ۲۶۳.۱۴۰۰.۱۴۳۴۸۴۱-۱۴۰۰۱۰۲۰دریافت ترخ
Language