ترخیص کار تهران، ترخیص کار بازرگان، ترخیص کار سهلان، ترخیص کار بندر بوشهر، ترخیص کار ایران

موانع واردات نهاده‌های دامی برداشته شد

رئیس هیأت مدیره انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان: در سال جاری شرایط به گونه‌ای بود که امکان واردات نهاده‌های دامی برای بخش خصوصی به خوبی محیا نبود. با حذف…
Language