ترخیص کار تبریز

پتروشیمی ها پیشتاز در صادرات کشور

دکتر محمد رضوانی فر معاون وزیر اقتصاد و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی کشور بیان کرد : محصولات پتروشیمی از حیث ارزش کالا…

قیمت گذاری واردات موبایل با ارز نیمایی

خاندوزی: وارد کنندگان موبایل که با ارز نیمایی واردات انجام داده اند باید براساس همین نرخ قیمت گذاری کنند و در غیر این صورت تخلف انجام داده اند. https://gomrokkar.com/wp-content/uploads/2023/03/VID_20230307_124444_210.mp4
Language