ترخیص از بندرعباس

تصویب بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات

🔺با تشکیل جلسه کمیته ماده (۲) چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۱ فروردین ماه سال جاری در بانک مرکزی، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های…
فهرست
Language