ایران به دنبال فتح بازارهای صادراتی جدید است

ایران به دنبال فتح بازارهای صادراتی جدید است

سرپرست وزارت صمت گفت: از اهداف مهم ایران اکسپو ۲۰۲۳ توسعه بازارهای صادراتی، توسعه روابط با کشورهای مختلف و فتح بازارهای صادراتی جدید است. مهدی نیازی امروز در آئین افتتاحیه…
Language