استخراج رمز ارز ها

شرایط و ضوابط استخراج رمز ارزها تسهیل شد.

▫️اصلاحیه دستورالعمل صدور مجوز فعالیت استخراج رمزارز:۱️⃣ کاهش حداقل توان مصرفی مجاز از ۲۵۰ به ۱۰۰ کیلووات برای صدور مجوز.۲️⃣صدور مجوز برای واحدهای غیرفعال.۳️⃣صدور و یا اصلاح جواز تاسیس یا…
Language