اختصاص ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو

Language