به فاصله یک روز بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نتایج حساب های ملی فصل بهار امسال را منتشر کرد.

folder_openاخبار
commentبدون دیدگاه
Rate this post

گزارش این مرکز نشان می دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ٩٠ در سه ماه اول امسال به رقم ١٧٧/٧ هزار میلیارد تومان با نفت و ١۵٠/٩ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

این ارقام حاکی از رشد ٧/۶ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و رشد ۴/۶ درصدی بدون نفت است. در این حال، مقایسه ریز آمار رشد ذیل حساب های ملی، از تفاوت های بزرگ بین داده های مرکز آمار و بانک مرکزی حکایت می کند.

در این زمینه، برآورد ١٢/٩ درصدی بخش ساختمان توسط مرکز آمار و در عین حال منفی ١٢/٣ درصدی آن در بانک مرکزی قابل توجه است.

ارقام این حوزه در بخش محاسبه نرخ رشد از منظر هزینه نهایی نیز به ترتیب ١٣ و منفی ١٠/٣ درصدی را نشان می‌دهد.

اختلاف بزرگ دیگر نیز مربوط به رشد بخش صادرات و واردات است. جایی که تفاوت ها بین مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب به بیش از ٣١ و ١٠٩ واحد درصد می رسد.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Language