وضعیت تجارت ایران در سال 99 با 1+4 و آمریکا چگونه بود؟

folder_openاخبار
commentبدون دیدگاه
Rate this post

🔹درسال 99 بیش از 38.6 میلیون تن کالا به ارزش 24 میلیارد دلار بین ایران و کشورهای 1+4 و آمریکا رد وبدل شد که سهم صادرات کشورمان 28میلیون تن و به ارزش 9میلیارد دلار بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال گذشته  با صادرات  26میلیون و 956هزار و 123 تن کالا به‌ارزش 9میلیارد و 77 میلیون و 123 هزار و 234 دلار به کشور چین 96درصد وزن و 92درصد ارزش صادرات کالاهای ایرانی به 1+4 و آمریکا را به خود اختصاص داده است.

سخنگوی گمرک درخصوص صادرات کالاهای ایرانی به 1+4 و آمریکا اظهار داشت: در سال ماقبل خروج آمریکا از برجام نیز چین با خرید 35میلیون و 131هزار و 340تن کالا از ایران به‌ارزش 9میلیارد و 12میلیون و 364هزار و 428 دلار اولین شریک کشورمان بوده است که بیش از 98 درصد وزن و 91 درصد ارزش صادرات کشورمان به 1+5 را به خود اختصاص داده بود و این تصور که خروج آمریکا از برجام موجب شده است سهم کشورهای آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و آلمان از تجارت کشورمان به‌نفع چین و روسیه تغییر کند بر اساس آمارها چندان درست نیست بلکه صادرات کشورمان به چین در سال گذشته نسبت به سال 96 حدود هشت میلیون تن کاهش پیدا کرده ولی از لحاظ ارزش 50میلیون دلار افزایش داشته است.

لطیفی در خصوص صادرات کشورمان به سایر کشورهای برجام توضیح داد: روسیه با یک‌میلیون و 51هزار و 71 تن به‌ارزش 504میلیون و 575هزار و 624 دلار مقصد بعدی کالاهای ایرانی با سهم 3.7درصدی وزن و 5.1درصدی ارزش صادرات کالاهای ایرانی به 1+4 و آمریکا بوده است که نسبت به سال 96 رشد 100درصدی در وزن و 72.5درصدی در ارزش را تجربه کرده است.

گفتنی است، صادرات به فرانسه در سال گذشته نیز دوهزار و 911 تن به‌ارزش هشت‌میلیون و 761هزار و 408 دلار، به انگلیس هفت‌هزار و 293 تن به‌ارزش 13میلیون و 28هزار و 277 دلار، به آلمان 39هزار و 197 تن به‌ارزش 233میلیون و 63هزار و 404 دلار بوده است  که صادراتمان به این کشورها نسبت به سال 96 به‌ترتیب با کاهش 30میلیون دلاری به فرانسه، 36میلیون دلاری به انگلیس، 127میلیون دلاری به آلمان همراه بوده است.

آمریکا در سال 96 و در سال پیش از خروج از برجام سه‌هزار و 554 تن کالا به‌ارزش 132میلیون و 318هزار و 415 دلار از ایران خریداری کرده بود که در سال 99 این میزان به 66 تن به‌ارزش 136هزار و 539 دلار رسید.

در سال 99 بیش از 10میلیون و 545هزار تن کالا به‌ارزش 14میلیارد و 161میلیون و 754هزار و 861 دلار از این 6 کشور واردات داشتیم که به‌دلیل هدفمند شدن واردات و سوق آن به کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس با وجود افزایش 1.1میلیون تنی (رشد 12درصدی) واردات از کشورهای 1+5 نسبت به سال 96، شاهد کاهش 29درصدی ارزش واردات از این کشورها هستیم.

چین با سه‌میلیون و 561هزار تن به‌ارزش 9میلیارد و 843میلیون دلار با سهم 33.7 درصد، آلمان با یک‌میلیون و 257 هزار تن به‌ارزش یک‌میلیارد و 851میلیون دلار و سهم 13 درصد، روسیه با دومیلیون و 933هزار تن به‌ارزش یک‌میلیارد و 70میلیون دلار و سهم 7.5 درصد و انگلیس با دومیلیون و 764هزار تن به‌ارزش یک‌میلیارد و 33میلیون دلار و سهم 7.3 درصد و فرانسه با 12هزار و 390 تن به‌ارزش 284میلیون و 282هزار دلار و سهم دو درصد، به‌ترتیب  شرکای طرف معامله کشورمان برای واردات از 1+4 بودند و نهایتاً آمریکا با 15هزار و 945 تن به‌ارزش 79میلیون و 918هزار دلار و سهم نیم‌درصدی کمترین میزان صادرات به ایران را داشته است.

سخنگوی گمرک در خصوص تغییرات واردات ایران از کشورهای 1+5 در سال 96 و 99 توضیح داد: در سال 99 نسبت به 96 یک‌میلیون و 247هزار و 341 تن به‌ارزش سه‌میلیارد و 393میلیون دلار کالای کمتر از چین خریداری شده است و کاهشی 26درصدی در وزن و ارزش واردات داشته است. روسیه با فروش یک‌میلیون و 569هزار و 254 تن کالای بیشتر نسبت به سال 96، 342میلیون و 427هزار دلار رشد در معامله داشته است که جمعاً رشد  115درصدی در وزن و 47درصدی در ارزش صادرات به ایران داشته است. فرانسه کاهش 91درصدی در وزن و 84درصدی در ارزش فروش کالای خود به ایران در سال 99 نسبت به 96 داشته است و انگلیس نیز کاهش 10درصدی در وزن و کاهش هفت‌درصدی در ارزش فروش کالاهای خود به ایران داشته است. آلمان با وجود افزایش وزنی 19درصدی صادرات به ایران، کاهش 40درصدی در ارزش فروش کالاهایش به ایران را نسبت به سال 96 داشته است (عدم فروش کالاهای لوکس، لوازم خانگی و خودرو به‌دلیل ممنوعیت در  ایران) و نهایتاً آمریکا که از برجام خارج شده است، 21.5هزار تن کالا و 90میلیون دلار کمتر به ایران کالا فروخته است  که 57 درصد در وزن و 53 درصد در ارزش کاهش معامله با ایران در سال 99 نسبت به سال 96 داشته است.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

Language