اخبار و مقالات

لیست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک درصد اعلام شد

نرگس باقری زمردی مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به وکیلی مدیر کل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص فهرست کالاهای مشمول جزء الحاقی به بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نوشت: بازگشت به نامه های…
اخبار

کالاهای مشمول معافیت منطبق با قانون مالیات بر ارزش افزوده براساس کدینگ(HS)

تاجران و ترخیص کاران محترم می توانند لیست کالاهای مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را از فایل پیوست دریافت و ملاحظه نمایند. جدول فهرست کالاهای مشمول معافیت های جزء الف ماده ۹ قانون ۱۴۰۰ ـ بیست و نهم شهریور سال ۱۴۰۱
اخبار

Language